آدرس: تهران – خیابان جردن – کوچه مریم شرقی

واتساپ: 09016477947

ایمیل: tarabeauty.ir@gmail.com

«بهترین مسیر ارتباط با ما، واتساپ ماست.»